Sunday, March 22, 2015

Some Photos on the 27th Remembrance of Gạc Ma ( Johnson South Reef) in Hanoi

Note from the man who raised the short paper banner about former Secretary General Nong Duc Manh : This girl tried to block me, then a 2 young men, one jumped to me first, the second one snatched my banner away.
The banner says: Down with Nong Duc Manh: Selling out our country ( to China), corrupt

Truong van Dung's photo.
Truong van Dung's photo.
Truong van Dung's photo.
Truong van Dung's photo.
Lễ tưởng niệm 27 năm sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/2014
- Khi tôi đưa tấm ảnh này lên, một cháu gái dư luận viên cầm lá cờ búa liềm trấn ngay trước tôi, mọi người nhìn cười quá bảo nhau thế này quá đẹp, ngay lúc đó có 1 tên an ninh lao vào giật băng rôn của tôi, tôi vội đưa tay xuống , ngay lập tức có 1 tên giật chạy đi mất

No comments:

Post a Comment