Wednesday, April 22, 2015

Gia đình bà Mai thị Kim Hương thề quyết tử...


Ngọc Anh Trần's photo.
PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU
BẢN LÊN TIẾNG
Về Cuộc Liều Chết Giữ Nhà giữ Đất 
của Dân oan Mai Thị Kim Hương cùng thân nhân
tại huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An ngày 14-4-2015
Thứ nhất: Từ hơn 1 năm nay Phong Trào đã dõng dạc công khai và rõ ràng, không nói xa xôi bóng gió, chỉ thẳng mặt CSVN mà gọi chúng là tà quyền ác đảng, tập đoàn hèn với giặc ác với dân, bè lũ tội đồ dân tộc đã dâng cả giang san đất nước cho chủ Tàu nhưng từng thước đất của dân thì cướp chiếm. Chính vì vậy mà ông bà Nguyễn Trung Can - Mai Thị Kim Hương mới căm phẫn và quyết tâm tiêu diệt. Hành động của họ là việc làm chánh nghĩa cứu nước cứu dân, một việc làm cao cả trọng đại.
Thứ hai: Dân oan Mai Thị Kim Hương với thân nhân liều mạng giữ nhà giữ đất, quyết liệt chống chọi tà quyền ác đảng đến cướp nguồn sinh sống là một hành động tự vệ chánh đáng; khi người dân bị cướp Quyền Làm Người khiến họ phải sống kiếp cùng khổ tăm tối còn thua súc vật thì người dân có toàn quyền chống lại bọn cướp bằng mọi cách để tự vệ. Phong Trào rất hãnh diện và tự hào về hành động phản kháng sáng suốt và kiêu hùng, chấp nhận hy sinh đổ máu để lay tỉnh dân tộc của 2 thành viên mình là bà Mai Thị Kim Hương và bà Phùng Thị Ly.
Thứ ba: Phong Trào khẩn thiết kêu gọi các đoàn thể yêu nước, quý Đồng Bào, quý Thân Hào Nhân Sĩ trong và ngoài nước hãy nhanh chóng hành động để bênh vực và bảo vệ sanh mạng của Dân oan Mai Thị Kim Hương, Phùng Thị Ly cùng những thân nhân đang nằm trong bàn tay tàn độc của CSVN.
Thứ tư: Phong Trào nhận đùm bọc 2 con nhỏ của ông bà Can-Hương là Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi và Nguyễn Mai Thảo Vi 13 tuổi nay không có cha mẹ và không có nơi ăn ở. Đồng thời Phong Trào cũng xin kêu gọi Đồng Bào và Thân Hữu trong ngoài nước đoái thương đến hoàn cảnh bi thương của 2 cháu, các cháu rất ngoan và xứng đáng để được chúng ta đoái thương bao bọc, tuy còn nhỏ nhưng các cháu đã rất có ý thức và đã cùng cha mẹ dấn thân tranh đấu cho Quyền Làm Người bấy lâu nay. Số điện thoại của cháu Tuấn là 0937-195-052.
Thứ năm: Tà quyền ác đảng phải bị tiêu diệt, lửa căm hờn trong toàn dân đã ngút trời, sẽ thiêu rụi chúng thành tro bụi. Nhưng dân ta đang cần được các đoàn thể yêu nước hướng dẫn trong cuộc tranh đấu này. Vì thế Phong Trào cấp thiết kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự tại VN hãy đồng tâm hợp sức nhau lại, hãy mạnh mẽ dấn thân, hãy thống nhất hành động để chúng ta trở thành một hàng ngũ có đủ tinh thần dân chủ và sức mạnh để toàn dân tin tưởng ủng hộ. Được như thế thì một chế độ Nhân Bản Tự Do Đa Đảng mới chóng thành sự thực trên đất nước Việt Nam.
Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu Việt Nam trang trọng tuyên bố.
Việt Nam ngày 16 tháng Tư năm 2015

No comments:

Post a Comment