Saturday, September 24, 2016

Formosa và MCC (Mai Thái Lĩnh)

Ba bài tìm hiểu công phu của Mai Thái Lĩnh về liên hệ giữa Formosa và MCC Trung cộng


http://danlambaovn.blogspot.com/2016/08/formosa-va-mcc-ky-i.html


http://danlambaovn.blogspot.com/2016/08/formosa-va-mcc-ky-2.html


http://danlambaovn.blogspot.com/2016/08/formosa-va-mcc-ky-iii.htmlNo comments:

Post a Comment