Saturday, September 3, 2016

Tại Từ Sơn, Bắc Ninh

Từ FB DangTuan
https://www.facebook.com/DangTuanVaTho2/posts/165574797198286

" Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất ? Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta...", đúng như nhạc sĩ Việt Khang đã đặt câu hỏi.
Đây là các hình ảnh tại các làng nghề mộc Đồng Kỵ, Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chỉ cách Hà Nội có 20 km.
Không biết những thằn g nào bật đèn xanh và những thằng nào nhìn thấy mà cố tình lờ đi như thế này ???
Chỉ có những tên bán nước mới làm vậy, không thể đổ cho bọn Việt Tân xúi giục được nha.


No comments:

Post a Comment