Thursday, May 31, 2018

Phật tử Việt Nam chú ý (LHNam)


Mong Phật tử VN chú ý :

Đọc tin này , ta có thể thấy sự tiến bộ của Phật tử người Mỹ , nhất là trong thành phần trí thức và sinh viên. Phật giáo ở Mỹ từ 2001 , thế kỷ 21, đã khác Ph/giáo HK thời 1960-80— với các người đọc, học được chút ít về Thiền qua sách vở của D T Suzuki , Rahula Walpola, A. Watts, Jack Kornfield, Roshi Philip Kapleau; chỉ dẫn của Nichiren Buddhism, Chogyam Trungpa Rinpoche và vài ba nhóm chỉ dạy Thiền Nam Tông khác. Trong đó, có sự tham dự truyền bá, "nói về" thiền, làm thơ 'có nhuốm mùi thiền' chút đỉnh của các thi sĩ nửa 'hippie', nửa muốn học hỏi, thuộc "Beat Generation" như Gary Snyder, Jack Kerouac, Philip Whalen v.v. Hiểu biết, thâm nhập vào đạo lý, giáo nghĩa chưa bao nhiêu, còn nhiều mơ hồ. Đó là chưa nói tới các khiếm khuyết trong cách dạy của "trường phái" thiền Tàu.

Bây giờ sách vở khảo cứu có thêm nhiều, có tìm tòi mới, sửa chữa sai lầm , khiếm khuyết cũ vừa trên giáo nghĩa ở một số điều; vừa sửa sai các ngộ nhận về Tinh yếu, Triết lý nhà Phật; tiểu sử các tổ sư thiền từ BĐĐạtMa trở xuống, kiểu thần tượng hóa (hagiography) được giải mã, đặt nghi vấn. Đặc biệt là việc thực tập thiền định, thiền quán, lắng tâm, an tịnh tâm bây giờ đang được phát triển mạnh mẽ ,trong đại học và ngay cả một ít công ty lớn. Vì vậy, là những người con Phật ( dù thuộc Tịnh độ tông, Giáo tông, hay Thiền tông Bắc truyền) tại mảnh đất hình chữ S đã hơn 2000 năm giao tiếp, học hỏi , hành tập, truyền thừa đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni, cũng như biết bao thầy , tổ, mà vì để thiếu việc thực tập, thực hành thiền định, thiền quán và phát triển Trí huệ ( Trí tuệ =cách gọi người miền Bắc) , rồi thành thua kém người Âu , người Mỹ thì đáng xấu hổ lắm cho cái nguồn gốc đã kế thừa và phát huy Đạo pháp từ hơn 2000 năm nay.

Xin để tâm, chú ý.
---

Professor Lewis Lancaster talked about "Glimpse of 21st Century Buddhism” at Sangha center, Huntington Beach in August 2015. According to him:

1. Buddhism is the second-fastest growing Way of Life/Religion after Christianity in the U.S.
2. Different denominations of Buddhism from all over will unite. This is something did not occur in the past
3. Just as city dwellers need to adjust to Buddhism, Buddhism will need to adjust to city life too to help.
4. The spreading of the encouragement to practice meditation in US colleges, and some big companies is gaining impressive force. [ My comment: Why not ? It's only very good for the people, amidst all sorts of "new" social ills]
5. The younger generations with problems in drugs and illusion-creating games etc. will need older people 's help, to separate them from reality and the illusional, delusional 'worlds'

----

Source
  

No comments:

Post a Comment