Wednesday, May 2, 2018

Richard Lee Armitage (LHNam)

Tấm lòng nhân hậu của cố vấn chiến tranh sông ngòi, cựu sĩ quan Hải quân Richard Lee Armitage :
Trong ngày 30 tháng Tư, 1975, Ông đã giúp thêm khoảng 30 ngàn người dân tị nạn VN, một phần không nhỏ là trên các thương thuyền tư nhân tới được PLTân dưới sự hộ tống của chiếc USS Kirk. Không hiểu ông đã kiếm được "lệnh" từ đâu ra để yêu cầu Phó Đô đốc Donald Whitmire, ra lệnh cho thuỳền trưởng Paul Jacobs giúp mình thực hiện đưa hơn 70 ngàn người tị nạn đến PLTân tại Subic Bay. Thuyền trưởng Paul Jacobs cũng là một người nhân hậu khác, đã cộng tác nhiệt tình với ông R. Armitage. Ông Armitage lúc ấy chưa có lệnh cấp trên để đưa thêm 30 ngàn người cùng lướt sóng tới Phi, nhưng ông quyết định liều : Tới đâu hay tới đó, việc cần khẩn cấp là cứu giúp người.
----

Ref

https://vimeo.com/214995088?ref=fb-share&1

No comments:

Post a Comment