Saturday, May 18, 2013

Chúng Tôi Yêu Nước


Như thế, chúng tôi không có tội. Bởi lẽ, nếu quý ông kết tội người dân một nước yêu quê hương xứ sở của họ , thì các ông đã kết tội hầu như toàn thể loài người trên mặt đất. Các ông là ai ? Là người, hay lang sói ??? Và đảng các ông là gì ? Có phải đang là một tập đoàn thống trị dơ bẩn, hèn nhát, ngu muội, tàn ác nhất... trong thời hiện tại của lịch sử dân tộc này không ???

HM 

---Nguyễn Phương Uyên: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm".

Đinh Nguyên Kha: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".

No comments:

Post a Comment