Saturday, May 11, 2013

Việt Nam có gì để Mỹ muốn chơi với chúng ta ?


Đoạn viết ngắn này nhắm trả lời các bạn trẻ từ 25-40 tuổi có ưu tư về tình hình đất nước hiện đang ở trong Việt nam

Câu hỏi thứ hai này quan trọng và hay hơn nhiều.

Trong viễn cảnh hiện tại, với một nhà nước độc tài, tham nhũng và tồi tệ như thế; lại tước đoạt mọi thứ nhân quyền, dân quyền. Thanh niên, người dân, thì thờ ơ, vô cảm;  hiểu biết của giới gọi là trí thức nói chung về Tự do và Dân chủ thì quá thô sơ, lạc hậu vân vân, vân vân, và  vân vân…, liệu chúng ta có “chút”  vốn gì để “mặc cả” cho nền độc lập và tự chủ của quê hương ?

Với sự lấn lướt và uy hiếp ngày càng gia tăng của bọn Tàu Bắc phương, nhất là tham vọng của chúng tại Biển Đông, sợ rằng chúng ta còn không đủ thì giờ để xây dựng một nhà nước Dân chủ pháp trị, để có thể làm một cơ sở vững chắc một chút để có thể nói với người Mỹ rằng chúng ta (lòng dân) muốn lèo lái con thuyền đất nước về hướng đó, mong rằng người Mỹ sẽ giúp sức chúng ta, và duy trì được một đất nước độc lập, tự chủ. Hãy nhìn những gì mà người Miến Điện đang cố gắng nhanh chóng để tạo ra hình ảnh muốn gầy dựng một nhà nước Dân chủ, Tự do hơn, khi muốn thoát khỏi kềm kẹp của Trung quốc. Và người Mỹ cũng đang muốn giúp họ như thế nào. Vietnam should have someone like Myanmar’s President Thein Sein in the leadership, and the Vietnamese people should be smart enough to look for someone like him to support ! Where is our “collective” intelligence ???


No comments:

Post a Comment