Saturday, May 18, 2013

Press Release of The U.S. Embassy in Hanoi


Embassy Statement on Dinh Nguyen Kha and Nguyen Phuong Uyen


May 17, 2013

We are concerned by a Vietnamese court’s sentencing of Dinh Nguyen Kha to eight years in prison and Nguyen Phuong Uyen to six years in prison on subversion charges.

These convictions are part of a disturbing trend of Vietnamese authorities using charges under national security laws to imprison government critics for 
peacefully expressing their political views.

These actions are inconsistent with the right to freedom of expression and, thus, Vietnam’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and commitments reflected in the Universal Declaration of Human Rights.

We call on the government to release prisoners of conscience and allow all Vietnamese to peacefully express their political views. ---

Note:

Đây là câu mà Mỹ và các quôc gia chuộng Dân chủ khác khắp nơi trên thế giới sẽ dùng nó để lên án và buộc tội ch/quyền VN trên các diễn đàn q/tế và khi VN  manh  nha kiếm chiếc ghế vào Hội đồng Nhân quyền LHQ sắp tới. 

"These actions are inconsistent with the right to freedom of expression and, thus, Vietnam’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and commitments reflected in the Universal Declaration of Human Rights." 

Dịch: 

"Những hành động này đi ngược lại với quyền tự do Ngôn luận và, như thế,  ( đi ngược lại) với những gì VN đă ký kết trong Thoả Ước Quốc Tế về các quyền Dân sự và Chính trị, cũng như những cam kết được ghi nhận trong Tuyên Ngôn  Nhân Quyền Thế Giới."

QH

No comments:

Post a Comment