Tuesday, August 9, 2016

Bất bạo động hay Không bất bạo động : Đừng đúc khuôn, bảo người đeo, và cuộc Biểu tình Ôn hòa hôm nay, sắp tới

Phải ghi chú ngay: Không bất bạo động , không có nghĩa là bạo động. Không bất bạo động (có thể ) có nghĩa là :
1. Khi tôi bình tĩnh ôn hòa nói lên tiếng nói mình khi biểu tình, không gây điều gì cho anh trước , nếu anh đánh đập, xâm hại thân thể tôi, tôi sẽ vì nó bảo vệ mà phản kháng. Đó gọi là tự vệ. Ví dụ , khóa , chặn lại tay anh, nếu tôi biết ít võ; hoặc che chắn thân mình, giữ tay anh lại, hay tránh đòn anh, nếu không biết võ. Tôi thậm chí có thể đoán trước mà xuất chiêu phong tỏa các đòn của anh, để ngăn chận anh gây thương tích cho tôi, miễn là tôi không đánh anh .
2. Khi tôi chống trả , phản kháng lại để ngăn chặn sự xâm hại, gây thương tích từ anh đó là tự vệ. Đó là quyền ngăn chặn xâm hại , tự bảo vệ . Hiến chương LHQ nói rằng : Không ai/cơ quan/ ch/quyền nào có quyền xâm hại (bodily injure) người dân
3. Miễn là tôi không đánh trả lại anh, không đánh anh ( trong cách thái năng nề xâm hại) thì vẫn chỉ là phản ứng tự vệ.
4. Không bbđ— không có nghĩa là bạo động. Khi cần tôi sẽ không bbđ, có nghĩa là khi anh xâm hại tôi, tôi phản kháng , tự vệ bằng động tác tay chân, nhưng không có tâm muốn đánh anh, làm hại anh, thì đó cũng gần , hay không xa ý thức/tâm thức bất bạo động. Tức là tôi hoàn toàn không mang tâm thức muốn dùng bạo lực để đánh, hay đánh trả lại anh. Từ đầu, khi gia nhập biểu tình.
5. “Định nghĩa” gần gũi hay xác đáng nhất cho biểu tình như ngày 1 tháng 5 vừa qua tại Saigon, Hanoi là biểu tình ôn hòa, hay biểu tình trong tinh thần ôn hòa ( peaceful demonstration). Khoan hãy mang những chữ như bbđ hay bđ vô khi chưa hiểu ý nghĩa, và các trường hợp ứng hay áp dụng.

Nhân thể,
Chuyện Biểu tình trong tinh thần Ôn hòa về vụ trách nhiệm của Formosa và nhà cầm quyền trong những ngày, tuần tới là chuyện nên và cần làm , nhưng...
…đừng xúi ngu như một số người chẳng hiểu gì về Gandhi hay phản kháng bbđộng ( non-violence resistance) cứ áp dụng video dưới đây bừa bãi, tuyên truyền sai lạc các ý nghĩa về ph/kháng bbđ.
Tùy mục đích, trường hợp, hoàn cảnh mới có thể sử dụng tinh thần bbđ hay không. Hoặc không cần tuyên ngôn trước bbđ hay không bbđ.
Đây chỉ là việc người dân đi biểu tình để nói lên yêu cầu chính đáng là cần có môi trường không bị nhiễm độc để sinh sống , cá và các sinh vật biển, san hô v.v. không bị hủy hoại , và mong mỏi , đòi hỏi nhà nước phải có câu trả lời minh bạch, đúng đắn về nguyên nhân và ai chịu trách nhiệm về những tổn thất lớn lao, độc hại trong tháng qua. Đây không phải là protest đòi thay đổi hay lật đổ nhà cầm quyền mang ý nghĩa chính trị , not a political movement to change a regime with a non-violence resistance. Vì vậy , đừng đúc khuôn rồi bảo người đeo, vác khi chưa biết gì về thực tế ( có thể xảy ra) như thế nào. Áp dụng ngu muội, chỉ làm tổn hại thêm cho người biểu tình.
Chuyện phản kháng bbđ hay không bbđ cho một mục đích chính trị là chuyện khác , ở một thời điểm khác, với các biến chuyển, yếu tố khác , khoan hãy nói bây giờ , chỉ làm sai lệch ý nghĩ cuộc biểu tình hôm nay hay các tuần sắp tới, có khi còn gây hại.
Đã ai h/tại nghiên cứu đủ về ông Gandhi và Đấu tranh Bất bạo động của ông chưa , để thực sự hiểu về nó ? Và KHI NÀO THÌ DÙNG , cũng như, DÙNG NHƯ THẾ NÀO ?
----

No comments:

Post a Comment