Wednesday, August 24, 2016

Người Dân Chính Là Chủ Đất Nước


                                    *

Đến một lúc nào đó, chính những người dân thường cũng thấy chuyện chính trị nó liên hệ tới mình, và rõ là có những lúc mật thiết, như chị Kha, ngư dân trong bài này, từ tháng Năm , năm ngoái.

Đồng bào ơi,

Người dân thường không hiểu những cái khúc mắc, liên hệ chằng chịt trong tương quan giữa đời sống cá nhân với cuộc sống xã hội , với k/tế, ch/trị , nhưng, từ giờ,  hãy tâm niệm nằm lòng như sau , vì đó là những điều ghi rất rõ ràng trong Tuyên Ngôn QT Nhân Quyền, Công Ước Q/tế về Quyền Chính trị vả Dân sự, cũng như Hiến pháp rất nhiều nước. Và ngay trong cả Hiến pháp CHXHCN Vietnam.

Người làm chủ thực sự của đất nước này là tôi, gia đình bạn bè, thân nhân tôi, cũng như g/đình bạn, thân nhân , bạn bè bạn. Những người khác cũng thế, chứ không phải một nhà nước, chính quyền nào là chủ đất nước cả.

Khi một ch/quyền “đầy tớ của Nhân dân” nào làm việc tắc trách, không hiệu quả, thối nát, tham tàn v.v. làm khổ, đọa đày, bức hiếp dân , thì bấy giờ Ông chủ Nhân dân phải bước ra, đứng lên, gióng tiếng, la rầy phê bình, đòi thay đổi, nếu tên đầy tớ mà không nghe thì đuổi nó đi, bầu chọn lên người khác để đại diện , để làm việc , và trù tính phương sách , công việc đưa đời sống mình, xã hội đất nước mình đến chổ ổn định, tiến bộ, thịnh vượng hơn. Đó là Dân làm chủ đất nước.

Đó chính là nghĩa thực sự nằm trong  những từ : Chính phủ của dân, do dân và vì dân. Và rất nhiều các q/gia tiên tiến, ‘trung tiến” Dân chủ-Tự do cũng cố gắng đạt đến một xã hội trong nền tảng tinh thần như vậy.

Tôi đã nhắn gởi tới mọi người về ý nghĩa Dân Là Chủ đất nước nhiều lần , bây giờ xin nhắc lại nữa.

REFhttp://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/fishmen-protest-china-06032015080024.html


-----


Tại Hà nội

Ăn cướp trắng trợn, làm sao dân không bức xúc đòi đuổi
Tôi là dân; tôi đuổi các anh đấy.

Như thế, người dân này đã hiểu ra Quyền Công dân của mình. Đó 
là những điều ghi rất rõ ràng trong Công Ước Q/tế về Quyền
Chính trị và Dân sự, cũng như Hiến pháp rất nhiều nước. Và ngay
 trong cả Hiến pháp CHXHCN Vietnam.
-----


https://www.youtube.com/watch?v=vBJw24FZ2y8&feature=youtu.beChính quyền này tồn tại là do bố con tôi. Bố tôi, 95 tuổi. 7-80 năm tuổi đảng. Ông là 1 trong 12 người cứu quốc ở cái Hà Nội này.... Đây là nỗi uất ức của mộ...
No comments:

Post a Comment