Friday, August 5, 2016

Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh—


Cõi Lòng cụ Nguyễn Du trong "dòng" văn học "Thương người như thể thương thân" [ tôi gọi thế] , Từ bi của dân tộc.

Với tôi, câu thành ngữ “ Thương người như thể thương thân” là một trong năm ba câu thành ngữ tuyệt vời, đẹp đẽ, hiền thiện tốt lành, mà bao la, cảm động nhất trong kho ca dao tục ngữ VN. Chừng như trong cái nôi văn hóa, tín ngưỡng , tâm linh VN , đạo Phật đã gieo được những duyên lành và trổ quả; thấm nhuần vào tâm thức người Việt. 

Đọc lại Văn Tế thập Loại Chúng Sinh của cụ Nguyễn Du, ta mới thấy sự “thân thiết” của thi hào với nhà Phật, một cách thấm nhuần đạo Phật của cụ, như trong 1 bài thơ chữ Hán cụ viết

“Ngã độc Kim Cương thiên biến linh” 
(Tôi đọc Kinh Kim Cương cả ngàn lần)

Xem các lễ bái, cầu nguyện của các cụ, nhất là các cụ miền Bắc, và cái ẩn trong văn chương cụ Tiên Điền trong VTTLCS, tôi thấy có vài tương đồng trong điều có thể gọi là “niềm tin (tôn giáo)”.

*

Trích:

Tiết đầu thu lập đàn giải thoát 
Nước tĩnh bình rưới hạt dương chi 
Muôn nhờ đức Phật từ bi, 
Giải oan, cứu khổ, hồn về tây phương. 

Đau đớn nhẽ không hương không khói, 
Luống ngẩn ngơ dòng suối rừng sim. 
Thương thay chân yếu tay mềm 
Càng năm càng héo, một đêm một rầu. 

Bóng phần tử xa chừng hương khúc 
Bãi tha ma kẻ dọc người ngang, 
Cô hồn nhờ gửi tha phương, 
Gió trăng hiu hắt, lửa hương lạnh lùng. 

Buổi chiến trận mạng người như rác, 
Phận đã đành đạn lạc tên rơi. 
Lập loè ngọn lửa ma trơi, 
Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. 

Cũng có kẻ mắc oan tù rạc 
Gửi mình vào chiếu rách một manh. 
Nắm xương chôn rấp góc thành, 
Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi

Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, 
Hoặc là nương ngọn suối chân mây, 
Hoặc là bụi cỏ bóng cây, 
Hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ. 

Hoặc là nương thần từ, Phật tự 
Hoặc là nơi đầu chợ cuối sông 
Hoặc là trong quãng đồng không, 
Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre. 

Nhờ đức Phật thần thông quảng đại, 
Chuyển pháp luân tam giới thập phương, 
Nhơn nhơn Tiêu Diện đại vương, 
Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh. 

Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh, 
Trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao, 
Mười loài là những loài nào? 
Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh. 
Kiếp phù sinh như hình bào ảnh, 
Có chữ rằng: "Vạn cảnh giai không" 
Ai ơi lấy Phật làm lòng, 
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. 
Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo, 
Của có chi bát cháo nén nhang, 
Gọi là manh áo thoi vàng, 
Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên. 
Ai đến đây dưới trên ngồi lại, 
Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu. 
Phép thiêng biến ít thành nhiều, 
Trên nhờ Tôn Giả chia đều chúng sình. 
Phật hữu tình từ bi phổ độ 
Chớ ngại rằng có có không không. 
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng 
Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài.
---
REFTiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt, Toát hơi may lạnh buốt xương khô, Não người thay buổi chiều thu, Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. 5. Đường bạch dương bóng chiều man mác, Ngọn đường lê lác đác sương…
THIVIEN.NET

No comments:

Post a Comment