Saturday, November 15, 2014

Dịch thơ de Poitiers

Thơ tình Trung cổ cõi bờ Âu châu của Guillaume de Poitiers đã trích bên dưới, trong giòng thơ trữ tình Provençal. Đoạn dịch thơ được thể hiện theo tinh thần đắm say/thơ mộng các thi sĩ-hiệp sĩ Trung cổ 

Từ em dáng thả bên đời
Sắc xuân hàm tiếu cho lời khôn buông
Tim ta bối rối lạ thường
Đứng đi, ngôn ngữ như dường chia năm
Đợi khi gió nổi trăng rằm
Có ta trong cõi trăm năm của nàng
Em ơi, yêu giữa trần gian
Có gai nhức buốt, có tràn lan vui
Như cây đứng đó khôn lui
Đêm dầm mưa gió tả tơi lá chờ
Đợi ngày đem lại tinh mơ
Ánh dương vàng trải mấy bờ tim yêu
Bình minh ngày đó nắng thêu
Chùm hoa hạnh phúc sau nhiều chướng duyên
Em yêu trao nhẫn tinh tuyền
Ba sinh hương lửa lời nguyền thủy chung
Cùng ta lên ngựa về dinh
Trời xanh gởi lệnh ôm hình hài thương.

---

From her, where grace and beauty spring,
No word's come and no signet ring.
My heart won't rest and can't exult;
I don't dare move or take a stand
Until I know our strife's result
And if she'll yield to my demands.
As for our love, you must know how
Love goes—it's like the hawthorn bough
That on the living tree stands, shaking
All night beneath the freezing rain
Till next day when the warm sun, waking,
Spreads through green leaves and boughs again.
That morning comes to mind once more
We two made peace in our long war;
She, in good grace, was moved to give
Her ring to me with true love's oaths.
God grant me only that I live
To get my hands beneath her clothes!

No comments:

Post a Comment