Saturday, November 15, 2014

Sau khi đọc...

Như ghi chú cho một "lịch sử" Thơ

---

Sau khi đọc mấy trang sổ tay Chê' Lan Viên 


                        " Chỉ có lòng thuơng, vâng, chỉ có lòng thuơng..." 
                                                        (TN)


                *


Sau cùng 
anh cũng viê't ra 
lời thú tội 
trong những trang sổ tay thơ 
bå`ng một niê`m chân thật 
cuô'i đờị 
Cuộc đời ơi, 
ta là gì nhỉ 
giữa đại duơng trå'ng xóa trầm luân 
và muôn ngàn cạm bẫy ? 

Một ngày đỏ máu
ta đóng óc 
như lá theo cuồng phong,
vết mật miệng lãnh tụ
xông lên làm ngọn xung kích 
tiê`n phuơng 
bên tai vẳng lời hô vang dậy, 
tâm tư mê lạc 
mùi thuôc súng đâu đâỵ 

Một ngày lặng yên 
ta ngô`i đâu đó 
nghe đời qua phiê`n muộn—
những dâ'u hỏi lớn dâ`n 
như vê't cứa 
của cặp må't luơng tri 
lên trái tim thơ. 

Một ngày tô'i đen, 
nắng chiều vàng vọt 
ta ngó lại đời ta, những đêm không ngủ, 
vâ`ng trång xám ngoét, 
khổ đau mịt mờ thân phận; 
Có ai, còn ai 
trong tang thuơng 30 nåm 
vê` đây 
cho ta hôn lại, 
tạ lỗi với trời cao. 

         TN 
tháng 10/98 


* Ví dầu lãnh tụ bỏ bùa
   Gác tai bể khổ mà hùa theo chânĐấu tốĐấu tố

CCRĐ 1949-56CCRĐ 1949-56

No comments:

Post a Comment