Saturday, November 29, 2014

Tây Tạng

Phim tài liệu của BBC về Tây Tạng hay quá.
Excellent documentary on Tibet by BBC
http://www.lotuspro.net Chúng tôi sẽ upload 50 CD labels cho chủ đề "Hoa Sen Trong Bùn". Những hình hoa sen chọn lọc này không ghi tựa, quý ĐH có thể dùng ch...
YOUTUBE.COM

No comments:

Post a Comment