Sunday, November 23, 2014

NGU và HÈN


Có những khi Ngu và Hèn là 2 thực thể trong trí não, tâm lý khác biệt. Nhưng nhiều trường hợp quan sát cho thấy chúng có những ngõ thông với nhau, nhất là trong tâm lý quần chúng, hay số đông ( mass psychology) khi một hình ảnh ác ma hay lang sói tàn độc  nơi bọn cầm quyền hay bọn có sức mạnh, đã được thành lập theo năm tháng chất chồng. Tóm tắt 3 chặng liên hệ với nhau thì là: Từ Ngu sinh Yếu, từ Yếu sinh Hèn. 

No comments:

Post a Comment