Wednesday, November 26, 2014

Trần Đức Thảo trong tôi—

Đã quý trọng, đã trách giận; bây giờ chỉ còn thương cảm. Thương lắm và xót xa quá lắm ! !

---

“Tôi đã chấp nhận ra đi, lúc tuổi già sức yếu, để có cơ hội thét lớn cùng thế giới rằng : Thủ phạm gây ra đại bi kịch này cho nhân loại, chính là Marx.
Tất cả là do đám trí thức hèn như tôi. Buồn lắm! Hèn lắm! Nhục lắm! Đau lòng lắm”
( TĐT-Những lời trăn trối )
----
«Thư mục Trần Đức Thảo» này đã được thực hiện, và các văn bản được sao chụp, nhờ sự trợ giúp của nhiều tấm lòng. Chúng tôi thành thật cám ơn ông Hoàng Khoa Khôi đã gửi tặng bản sao quyển Triết Lý Đã Đi Đến Đâu?, bạn Phan Huy Đường đã cho mượn các bản thảo cuối cùng của tác giả, bà Nguyễn Thị Xuân Sư…
AMVC.FREE.FR


  • Tr/g TĐT

    Hiền Minh's photo.


  • Hiền Minh's photo.

No comments:

Post a Comment