Saturday, November 15, 2014

Về quê hương, thấy hái sen, nhớ Tố Như

Những đóa sen
vẫn đứng thẳng
    trong nắng giữa trưa

Lòng mở
giếng cạn
hớp nắng nung
       nhiệt đới
chuyển hóa thiêu đốt
thành
   luân lưu tam muội mịn màng
         dịu mát
         cho nụ hồng
       điểm rải ao xanh     

Những người đàn bà
khom lưng hái sen—
   “cố nhân” Tố Như
    trong thảng hoặc
    những cơn mơ
        về quê cũ

        vẫn hái

    mộng xa 200 năm
       ứa lệ
          xuống lòng sen

Xúc động trương cánh

Liên tưởng liên tưởng
Tưởng liên tưởng liên
   
    Cố hương
        níu bóng
           những bài thơ

   Mai sau dù có bao giờ
   Tương liên quán mộng tỏ ngờ Kim Cang.(*)

                       HMC
     Thanh Hóa-Hà Nội, 6/2002

--------

Thơ chữ Hán Tố Như:

Khẩn thúc giáp điệp quần 
Thái liên trạo tiểu đĩnh 
Hồ thủy hà xung dung 
Thủy chung hữu nhân ảnh
Thái thái Tây hồ liên 
Hoa thực câu thướng thuyền 
Hoa dĩ tặng sở úy 
Thực dĩ tặng sở liên

(Mộng Đắc TháiLiên)

Ngã độc Kim Cương thiên biến linh (*)
Kỳ trung áo chỉ đa bất minh
Cập đáo Phân Kinh Thạch Đài hạ
Tài tri vô tự thị chân kinh.

( Phân Kinh Thạch Đài)
No comments:

Post a Comment